Formulari de contacte


Si desitja posar-se en contacte amb nosaltres només ha d'omplir el següent formulari,
o bé contactar a través del telèfon: 93 886 25 82


De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament la titularitat del qual pertany a JOAN PUJOL MASSAGUER, amb CIF 33938176C i domicili social a MAS PUJOL, S/N 08503 GURB (BARCELONA), i que tot seguit es relacionen les finalitats, els terminis de conservació i les bases legitimadores corresponents. Per als tractaments que ho requereixin, s'informa també de les possibles elaboracions de perfils, decisions automatitzades i cessions i transferències internacionals que JOAN PUJOL MASSAGUER té previst dur a terme: - Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds i instal·lació de cookies - Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat - Base legítima: El consentiment de la persona interessada. D'acord amb els drets que li atorga la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, supressió ("dret a l'oblit"), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, a més de revocar el consentiment prestat per al tractament d’aquestes, dirigint la seva petició a l'adreça postal MAS PUJOL, S/N 08503 GURB (BARCELONA) o al correu electrònic info@granjaarmengol.com. Es podrà adreçar a l’autoritat de control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. Les dades identificades amb una marca (*) es consideren camps obligatoris i requerits, de manera que seran necessàries per dur a terme les finalitats esmentades més amunt. Mitjançant l’enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de JOAN PUJOL MASSAGUER.