Llet fresca
Què és?

La llet A2 és la que té la proteïna Betacaseïna A2 en lloc de la A1. La Betacaseïna és una cadena de 209 aminoàcids que en la posició 67, si hi ha Prolina és A2 i si hi ha Histidina és A1. Quan digerim la llet es trenca la cadena d’aminoàcids i en el cas de la Betacaseina A1 es crea un pèptid o molècula anomenada BCM-7 (beta-cosmorphin-7) formada per 7 aminoàcids que provoca que no es digereixi tant bé la llet. En la Beta caseïna A2 aquesta molècula no hi és.


Com podem obtenir la llet A2?

Per obtenir la llet A2 cal analitzar genèticament totes les vaques de cada ramat i poder separar-les en dos grups. Les vaques que són A2A2 són les úniques que produeixen aquesta llet. Per la recria cal utilitzar toros A2A2 per tal de que les filles ho siguin. (Les anàlisis de les vaques i de la llet es realitzen a la UAB)


Com obtenir una llet A2 molt saludable?

A Granja Armengol hem fet aquest estudi genètic hi fa molt temps que inseminem amb toros A2A2. L’alimentació de les vaques és molt important i utilitzem els farratges i cereals de tota la vida. En els procés de pasteurització de la llet cal tenir molta cura. Nosaltres fem una pasteurització suau per tal d’obtenir una llet amb tot el seu bon gust. Antigament totes les vaques produïen llet A2 però fa unes dècades, fruit de una mutació, va aparèixer la llet A1. Nosaltres ara hem tornat els orígens i així poder elaborar llet fresca com la d’abans més digerible i més saludable.